English | Cymraeg

a man standing on a sidewalk

Campws

Yr app golchi dillad

By ELeyshon 29 Mar 2019

Gellir dod o hyd i olchdy Camwps Singleton ar lawr gwaelod Kilvey. Er mwyn ei ddefnyddio - bydd angen ichi lawrlwytho’r ap am ddim o’ch app store.Wrth greu’ch cyfrif, nodwch y manylion canlynol:
1. Nodwch eich cyfeiriad e-bost
2. Crëwch gyfrinair
3. Cadarnhewch eich cyfrinair
Os yw’r enw defnyddiwr neu gyfeiriad e-bost ar gael, bydd yr ap yn caniatáu ichi barhau i greu’ch cyfrif. Ond os na, nodwch gyfeiriad e-bost arall.

Er mwyn gorffen creu’ch cyfrif, ewch i’r golchdy (Kilvey) a naill ai sganiwch gôd QR ar sgrîn ddigidol unrhyw beiriant neu nodwch rif y peiriant. Dangosir rhif y peiriant hefyd ar y sgrîn ddigidol. Unwaith y bydd hyn wedi’i wneud, bydd eich cyfrif yn barod.


Defnyddio’r App
1. Agorwch yr Ap a dewiswch ‘parhau’
Mae’r hafan yn caniatáu ichi weld eich balans cyfredol, ‘Ychwanegu Arian’ ‘Defnyddio Peiriannau’ neu ‘Gweld Peiriannau sydd ar gael’.

Ychwanegu Arian
Er mwyn ychwanegu arian at eich cyfrif, dewiswch 'Ychwanegu Arian' ('Add Funds') ar yr hafan. Nodwch y swm yr ydych am ei ychwanegu at eich balans ac yna dewiswch PayPal neu Gerdyn Credyd / Debyd yn ôl sut y byddai'n well gennych dalu. Yna, byddwch yn symud i’r dudalen nesaf i nodi’r manylion talu.


Defnyddio Peiriannau
Er mwyn defnyddio peiriant, dewiswch 'Defnyddio Peiriant'Use Machine' ar yr hafan. Yna sganiwch gôd QR ar sgrîn ddigidol unrhyw beiriant neu nodwch rif y peiriant. Dangosir rhif y peiriant hefyd ar y sgrîn ddigidol. Ar ôl ichi nodi, dewiswch 'defnyddio peiriant'.


Gweld peiriannau sydd ar gael
Er mwyn gweld y peiriannau sydd ar gael mewn golchdy penodol, dewiswch 'Gweld peiriant sydd ar gael’ ar yr hafan.
Bydd holl olchdai Prifysgol Abertawe yn ymddannos ar y rhestr. Dewiswch y lleoliad cywir a fydd yn dangos pob peiriant mewn cwymplen ac yn nodi staws pob peiriant.

Mwynhewch y golchi!

 

ELeyshon profile picture

ELeyshon is is an energetic soul who loves netball. A Welsh speaker who loves welsh cakes! A big thank you to Hannah Vincent for proofing these articles and the Welsh translation team for the translations. Diolch. Caraf bel-rwyd a phice'r man. Mawr ddiolch i Hannah Vincent am wirio a'r tim cyfieithu am eu cyfieithiadau. Diolch.
View All Posts

PYNCIAU POBLOGAIDD in Campws