English | Cymraeg

a close up of a computer

Ffordd o fyw

Yr App Diogelwch AM DDIM!

By Estatescomms 07 Oct 2019

Mae gan Brifysgol Abertawe ap am ddim i helpu i dawelu meddyliau staff a myfyrwyr bedwar awr ar hugain.  Mae'n rhaglen am ddim sy'n hawdd ei defnyddio, i'w lawrlwytho i'ch ffôn symudol.

Yup, fe'i gelwir yn 'SafeZone'.

Image result for safezone app
 

 

Beth yw SafeZone?

Mae SafeZone yn ap diogelwch personol am ddim sy'n eich cysylltu ar unwaith â staff diogelwch y campws a thîm o ymatebwyr cyntaf drwy eich ffôn symudol.

Pa ardaloedd sydd wedi'u cynnwys?

Ar hyn o bryd, mae tîm staff diogelwch ac ymatebwyr cyntaf Prifysgol Abertawe'n gwasanaethu pob ardal ar Gampws y Bae a Champws Parc Singleton.
Ewch i'r dudalen hon i weld rhestr lawn o'r ardaloedd sydd wedi'u cynnwys.

Image result for safezone app

Sut gallaf gael gafael ar SafeZone?

  1. Ewch i com a dilynwch y cyfarwyddiadau syml ar gyfer eich dyfais.
  2. Ar ôl i chi lawrlwytho'r ap am ddim, rhowch eich cyfeiriad e-bost, dewiswch Swansea University, yna dilynwch y cyfarwyddiadau ar y sgrîn.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Os oes angen cymorth arnoch, neu i gofrestru lleoliad, dilynwch gyfarwyddiadau syml yr ap ar eich sgrîn.
Ni chewch eich dilyn tan i chi godi rhybudd neu ddewis cofrestru'ch lleoliad!

Lawrlwythwch yr ap nawr!

PYNCIAU POBLOGAIDD in Ffordd o fyw