English | Cymraeg

Ffordd o fyw

Ydych chi am greu blog/flog myfyriwr?

By bzellie 23 Mar 2020

Mae blogio a flogio yn ffyrdd gwych o gysylltu â chynulleidfa ar-lein i dynnu sylw at eich gwybodaeth a'ch arbenigedd. Mae'n ffordd wych o gael presenoldeb ar-lein a chreu cynnwys sy'n ysbrydoli eraill.

Ydych chi erioed wedi eisiau dilyn ôl troed Polly Snell neu Pete Cashmore? Os felly, beth am rannu eich profiad o'r brifysgol gyda blog neu flog am eich meddyliau, eich teimladau, profiadau myfyrwyr a chanllawiau craff am fywyd ar ein gwefan myfyrwyr yn Browzer.

Gallech chi greu blog neu flog am eich neuaddau preswyl, eich amser dramor neu sut mae ymaelodi â chymdeithas wedi gwella eich hyder, pa mor hawdd yw bod yn feganaidd yn Abertawe neu'r lleoedd gorau i fyfyrwyr gael noson allan. Beth am flog am y pethau sydd i'w gwneud am ddim (neu am gost isel) yn Abertawe a'r cyffiniau?

Person Sitting on Gray Sofa While Using Macbook

Manteision cynnal blog/flog:

  • Sgiliau ysgrifennu gwell
  • Gwell hunan-fynegiant
  • Proffil a phresenoldeb digidol sy'n gallu helpu'ch datblygiad gyrfa a'ch cyflogadwyedd
  • Gallech helpu eraill
  • Cyfle i gwrdd â phobl newydd a rhannu angerdd

Dyma beth mae'n rhaid i chi ei wneud:

Ysgrifennu blog neu greu dyddiadur fideo/flog am bwnc sydd o ddiddordeb i chi a myfyrwyr eraill. Gall fod yn ddoniol, yn emosiynol ac yn syml ond mae'n rhaid iddo fod yn fachog. Gall fod ar ffurf pwyntiau bwled a gall gynnwys lluniau, neu gallech ffilmio'r flog ar eich ffôn - dyma'ch cyfle i fod yn greadigol - mae'r posibiliadau'n ddiderfyn!

Photo Of Man Using Laptop

Felly pam oedi?  Ewch amdani! Os oes gennych ddiddordeb, anfonwch e-bost ataf yn  catherine.l.jones@abertawe.ac.uk

Topics

blog, flog,

PYNCIAU POBLOGAIDD in Ffordd o fyw