English | Cymraeg

Llety

Teithiau 360gradd o'r Preswylfeydd

By ELeyshon 12 Oct 2017

Mae Diwrnodau Agored yn gyfle gwych i ymweld â'r  Brifysgol yr hoffech astudio ynddi a chael cipolwg ar nodweddion pwysig eraill megis llety.

Ond peidiwch â phoeni os na allwch ddod i Abertawe. Mae gennym deithiau 360o i chi gael blas ar ein preswylfeydd.

A dyma Jac i'ch tywys ar y daith!

·         Taith 360o o Gampws y Bae

·         Taith 360o o Gampws Parc Singleton

ELeyshon profile picture

ELeyshon is is an energetic soul who loves netball. A Welsh speaker who loves welsh cakes! A big thank you to Hannah Vincent for proofing these articles and the Welsh translation team for the translations. Diolch. Caraf bel-rwyd a phice'r man. Mawr ddiolch i Hannah Vincent am wirio a'r tim cyfieithu am eu cyfieithiadau. Diolch.
View All Posts

Topics

daith, 360,

PYNCIAU POBLOGAIDD in Llety