English | Cymraeg

a screenshot of a cell phone sitting on top of a table

Ffordd o fyw

Paratoi i ail-sefyll

By ELeyshon 12 Jul 2019

Pasio yw’r nôd erbyn hyn, felly ewch amdani a pheidiwch dal nôl. Dyma’n cyngor ni:

1) Dyw e ddim yn ddiwedd y byd – arhoswch yn bositif

Efallai yr oeddech wedi hwylio drwy’r flwyddyn a deall rhywfaint heb gor-wneud y gwaith papur felly os yw ail-eistedd yn rhywfaint o syndod neu’n bryder i chi, peidiwch a phoeni. Cofiwch, pasio yw’r unig ofyn fan hyn.

blue LED signage

2) ‘Gweithiais i’r tro diwethaf’

Os oedd cynnwys y papur yn rhy gymhleth, cofiwch gymryd cymaint o arweiniad â phosib. Beth arall oedd yn digwydd ar y pryd yn eich bywyd y tro cyntaf I chi wneud yr arholiad? Oes modd esgeuluso’r rheiny am y tro er mwyn ffocysu ar yr arholiad/au? Sicrhewch eich bod yn gwybod ble mae’r arholiad i osgoi panig funud olaf.

gray computer monitor

3) Trefnu

Ble byddwch chi’n aros am y cyfnod? Mae’r Brifysgol yn cynnig llety o 3 wythnos neu’n fwy dros yr haf.
Ceisiwch yma
Os ydych ond yn bwriadu aros am gwpwl o ddiwrnodau yn unig, bydd angen trefnu gwely a brecwast neu debyg: 

Bydd angen hefyd trefnu ymhellach megis teithio. Byddai’n werth bod yn drefnus o rhan deall y rheolau.

 
4) Adolygu

person writing on brown wooden table near white ceramic mug

Siaradwch gyda’ch tiwtor lle’n bosib ac edrychwch ar cyn bapurau i ddeall beth yn union fydd y disgwyl yn yr arholiad a deallwch pa bethau sy’n angenrheidiol. Cynlluniwch eich amserlen adolygu cyn llaw.
Darllenwch y maes llafur a dychmygwch y peth gwaethaf a allai godi – sicrhewch y gallwch ddelio gyda phob math o gwestiwn. Gwiriwch – a yw’ch techneg arholiad yn ddigon cadarn. Amserwch eich hun yn ateb cwestiynau a sicrhau fod unrhyw farciau a golloch y tro diwethaf yn bosib i’w hennill y tro hwn.
Pob lwc, dymunwn i chi yr holl lwyddiant posib!

girl holding white rabbit

ELeyshon profile picture

ELeyshon is is an energetic soul who loves netball. A Welsh speaker who loves welsh cakes! A big thank you to Hannah Vincent for proofing these articles and the Welsh translation team for the translations. Diolch. Caraf bel-rwyd a phice'r man. Mawr ddiolch i Hannah Vincent am wirio a'r tim cyfieithu am eu cyfieithiadau. Diolch.
View All Posts

Topics

cyngor, haf, ail-eistedd,

PYNCIAU POBLOGAIDD in Ffordd o fyw