English | Cymraeg

a man and a woman sitting at a table

Llety

Nodweddion Neuaddau: Cefn Bryn

By ELeyshon 18 Jul 2019

Y Ffeithiau

Os edrychwch chi ar y map, dyma'r llety agosaf o ychydig i'r Pentref Chwaraeon, Ysgol y Gyfraith, yr Ysgol Feddygaeth a'r Gwyddorau Dynol ac Iechyd (ac mae hefyd yn agos iawn i'r mannau addysgu a chyfleusterau eraill ar Singleton).

Sut mae'n wahanol i'r lleill?

Cefn Bryn yw'r unig lety hunan-arlwyo, safonol sy'n golygu y byddwch chi'n rhannu ystafelloedd ymolchi (2 unigolyn fesul ystafell ymolchi) a chegin gyda'ch cyd-breswylwyr.

Nodweddion

  •  Ymdeimlad gwych o gymuned gan fod ystafelloedd ymolchi a cheginoedd a rennir yn golygu bod myfyrwyr yn siarad â'i gilydd.

  • Mae'r ystafelloedd yn fawr gan fod mwy o le na'r ystafell ensuite arferol.
  • Dyma'r opsiwn rhataf ar Gampws Singleton, sy'n boblogaidd iawn, gan gostio £125 yr wythnos (ystafelloedd canolig), £5,000 y flwyddyn (yn seiliedig ar gontract 40 wythnos o hyd).

Brass Round 7 Stack Coins

  • Lolfa newydd i logi (am ddim, mynwch yr allwedd o Breseli) am nosweithu ffilm, cymdeithasu, gweithio ar y cliniadur neu ymlacio.

Ble y gallaf gael gwybod rhagor?

Rhowch gipolwg ar ein gwefan

Am luniau, ewch i'n tudalen flickr

ELeyshon profile picture

ELeyshon is is an energetic soul who loves netball. A Welsh speaker who loves welsh cakes! A big thank you to Hannah Vincent for proofing these articles and the Welsh translation team for the translations. Diolch. Caraf bel-rwyd a phice'r man. Mawr ddiolch i Hannah Vincent am wirio a'r tim cyfieithu am eu cyfieithiadau. Diolch.
View All Posts

PYNCIAU POBLOGAIDD in Llety