English | Cymraeg

a woman lying on a bed

Ffordd o fyw

Mewn i arfer

By ELeyshon 16 Oct 2018

Dyma beth cyngor defnyddiol ar sut i gadw  trefn a phatrwm dyddiol.

1) Tanwydd i'r ymennydd.

Mae'r holl ystrydebau o ddiwrnod cynhyrchiol yn berthnasol, gan gynnwys – brecwast. Mae grawnfwydydd a thost yn frecwast rhad ac iach (ychydig o dan £1) ond os ydych yn chwilio am frecwast mwy swmpus yna galwch i mewn i Blas neu Callaghans ar y campws ar gyfer rhôl frecwast (3 eitem am £2.25, neu 5 eitem mewn Bagét am £3.25). Mae Cegin sef rhan o fwyty y 'Core' ar agor nes 11.30yb ar gampws y Bae hefyd.

2) Bydd mynychu darlithoedd yn eich cadw ar y trywydd cywir.

Bydd mynd i'ch darlithoedd nid yn unig yn eich cadw ar y trywydd iawn ond yn rhoi cyfle i chi siarad â'ch cyfoedion a'ch darlithydd am y cwrs.

3) Tasgau`n gynnar: amserlennwch eich tasgau pwysig, gwnewch benderfyniadau mawr yn gynnar yn y dydd – byddwch yn fwy effro i wneud penderfyniadau da yn y ffordd yma.

4) Gorffennwch eich diwrnod mewn ffordd ymlaciol – Darllenwch eich hoff lyfr, gwrandewch ar gerddoriaeth ymlaciol: byddwch yn fwy tebygol o gael noson dda o gwsg fel hyn.

5) Diwrnod o gadw cofnod: Cofnodwch bopeth a wnewch am 1 diwrnod ac yna sylwch sut y gwnaethoch chi deimlo. Lle'n bosibl, cadwch y pethau sy'n gwneud i chi deimlo'n dda a lleihewch weithgareddau diangen.

6) Crewch amserlen a chynlluniwch amser cysgu ac amser segur hefyd. Mae'r cyfan yn hanfodol ar gyfer gwneud y mwyaf o'ch diwrnod.

7) Addaswch i'ch rhythm naturiol. Os nad ydych yn hoffi`r boreau,  gallwch fod yn fwy cynhyrchiol yn y prynhawn – Mae hunanymwybyddiaeth yn hanfodol yma.

ELeyshon profile picture

ELeyshon is is an energetic soul who loves netball. A Welsh speaker who loves welsh cakes! A big thank you to Hannah Vincent for proofing these articles and the Welsh translation team for the translations. Diolch. Caraf bel-rwyd a phice'r man. Mawr ddiolch i Hannah Vincent am wirio a'r tim cyfieithu am eu cyfieithiadau. Diolch.
View All Posts

PYNCIAU POBLOGAIDD in Ffordd o fyw