Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

I Agree.

English | Cymraeg

Lleol

Marchnad Abertawe

By ELeyshon 18 Sep 2014

Y lle i fynd am gynnyrch lleol a chareiau sy’n goleuo yn y tywyllwch.

Marchnad Abertawe yw’r farchnad dan do fwyaf yng Nghymru sy’n golygu ei bod yn gwerthu mwy neu lai popeth y gallwch ei ddychmygu. Awydd tamaid o fara lawr neu’n pendroni sut flas sydd ar gocos?

Ewch i Farchnad Abertawe

ELeyshon

ELeyshon is is an energetic soul who loves netball. A Welsh speaker who loves welsh cakes! A big thank you to Hannah Vincent for proofing these articles and the Welsh translation team for the translations. Diolch. Caraf bel-rwyd a phice'r man. Mawr ddiolch i Hannah Vincent am wirio a'r tim cyfieithu am eu cyfieithiadau. Diolch.
View All Posts

Topics

siopa, farchnad

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

I Agree.