English | Cymraeg

a person holding a hot dog on a grill

Ffordd o fyw

Manteisio i'r eithaf ar eich cyfnod yn lasfyfyriwr

By ELeyshon 30 Apr 2019

Fel glasfyfyriwr, a myfyriwr mewn gwirionedd – dyma brofiad bythgofiadwy mewn bywyd, felly sicrhewch eich bod yn manteisio i’r eithaf arno. Dyma ein 7 prif argymhelliad o ran manteisio i’r eithaf ar y flwyddyn hon.


Atgofion
Abertawe yw’r lle delfrydol i fod yn fyfyriwr – cymerwch luniau i gofio’r atgofion a fydd gyda chi am oes. Cymerwch luniau o’ch ffrindiau’n ymlacio yn yr haul, yn cael barbeciw ar y traeth ac yn torheulo.

Selective Focus Photography of Woman Holding Dslr Camera

Cynlluniwch ar gyfer yr haf

Gallwch drefnu rhywfaint o brofiad gwaith neu gynllunio gwyliau ar gyfer yr haf. Wedi’r cyfan, mae’n bosibl na fyddwch yn cael cymaint o wyliau nes y byddwch yn ymddeol.

Female hand writing on a paper

Arian

Er mwyn sicrhau eich bod yn gallu fforddio’r cynlluniau dros yr haf, mae’n rhaid i chi gynilo a defnyddio’r arian yn ddoeth.

Gold-colored Coins Near Calculator

Chwarae

Gallwch ymlacio a mwynhau haul yr haf unwaith y bydd yr arholiadau ar ben. Amser chwarae!

Man Playing Soccer At The Beach

Rhowch drefn ar eich rhestrau 'ymweld' fel glasfyfyriwr 

Ydych chi wedi trafod taith i Benrhyn Gŵyr, siopa yng Nghaerdydd neu hyd yn oed Tyddewi, ond heb fentro yno eto? Ewch ati i ymweld â’r llefydd hynny ar eich rhestr.

Waterfalls And Green Leafed Trees

Ydych chi'n barod ar gyfer y Ddawns?

Gwisg? Gwallt? Colur? Esgidiau? Oes gennych bartner ar ei gyfer? Cynllunio mynd gyda'ch ffrindiau? Bydd yn ddigwyddiad bythgofiadwy naill ffordd neu'r llall.

Woman in Red Sleeveless Dress

Archwilio

Dyma rai pethau mae’n bosibl nad ydych wedi rhoi cynnig arnynt neu lefydd i ymweld â nhw fel glasfyfyriwr:
- Tŷ Coffi Brynmill
- Hufen iâ Joe’s
- Croeso lounge ar gyfer coffi/coctels cŵl
- Traeth Rhosili (mae’n bosibl y bydd angen lifft arnoch)
- Castell Ystumllwynarth
- Gerddi Clun

Ice Cream With Nuts and Wafer

 

 

ELeyshon profile picture

ELeyshon is is an energetic soul who loves netball. A Welsh speaker who loves welsh cakes! A big thank you to Hannah Vincent for proofing these articles and the Welsh translation team for the translations. Diolch. Caraf bel-rwyd a phice'r man. Mawr ddiolch i Hannah Vincent am wirio a'r tim cyfieithu am eu cyfieithiadau. Diolch.
View All Posts

PYNCIAU POBLOGAIDD in Ffordd o fyw