English | Cymraeg

Llety

Llety ym Mhrifysgol Abertawe

By ELeyshon 01 Feb 2017

Yn dod i Brifysgol Abertawe? Dewis gwych!

Mae'n siŵr eich bod wedi meddwl am y ddinas a'r cwrs y byddwch yn ei astudio, ond ydych chi wedi meddwl am lety eto?

Felly, ble fydda i'n byw?

Dyma Joe i roi taith i chi o gwmpas ein preswylfeydd er mwyn rhoi syniad i chi o beth y gallwch ei ddisgwyl gan ein llety ar Gampws y Bae, ym Mhentref Myfyrwyr Hendrefoelan ac ar Gampws Parc Singleton.

Am ragor o wybodaeth, ewch i’n gwefan: www.swansea.ac.uk/cy/llety

ELeyshon profile picture

ELeyshon is is an energetic soul who loves netball. A Welsh speaker who loves welsh cakes! A big thank you to Hannah Vincent for proofing these articles and the Welsh translation team for the translations. Diolch. Caraf bel-rwyd a phice'r man. Mawr ddiolch i Hannah Vincent am wirio a'r tim cyfieithu am eu cyfieithiadau. Diolch.
View All Posts

Topics

taith, preswylio,

PYNCIAU POBLOGAIDD in Llety