English | Cymraeg

a close up of a newspaper

Ffordd o fyw

Hiraeth am adref? Peidiwch bod ar eich hun

By ELeyshon 17 Oct 2017

Dinas newydd, cartref newydd, pobl newydd, a dyw oglau treiddiol Pot Noodle ddim yn cymharu â chinio rhost dydd Sul gyda'r teulu.

Mae hiraethu am adref yn hollol normal, felly ceisiwch beidio â mynd i banig.

Bydd yr awgrymiadau hyn yn eich helpu pan fydd eisiau'ch cartref arnoch:

 1. Mentrwch allan o'ch ystafell
  The Bachelorette go let's go the bachelorette lets go GIF
  Gwnewch ymdrech i ddod i adnabod eich cyd-breswylwyr a chreu eich teulu bach eich hun o fewn eich fflat! Trefnwch weithgaredd rheolaidd unwaith yr wythnos (e.e. noson ffilmiau neu goginio) achos mae angen codi hwyliau pawb o bryd i'w gilydd.
 2. Rhowch gynnig ar rywbeth newydd
  Dyw hi byth yn rhy hwyr i ymaelodi â chlwb neu gymdeithas newydd! Rhowch gynnig ar gamp newydd, dysgwch iaith - y peth pwysig yw cadw'n brysur ac allan o'ch ystafell am gyfle i gwrdd â phobl newydd a chyflawni rhywbeth!
 3. Byw'n iach
   treadmill GIF
  Gallech wneud ymarfer corff, bwyta'n iach neu'r DDAU. Bydd ffordd iach o fyw'n gwneud i chi deimlo'n ffres, yn llawn egni ac yn creu meddylfryd cadarnhaol. Hefyd, mae ymarfer corff yn rhyddhau endorffinau (hormonau hapus) a fydd yn codi'ch calon wrth i chi siapio'ch corff!
 4. Creu cartref oddi cartref
  Beth am ddod â'ch hoff obennydd cyfforddus, eich masgot neu luniau o'ch ffrindiau a'ch teulu - bydd yr holl bethau hyn yn eich atgoffa bod cartref yn agosaf nag y byddech yn meddwl.
 5. Cadwch mewn cysylltiad
  Yosub Kim, Content Strategy Director laughing rhobh whatsapp real housewives of beverly hills GIF
  Defnyddiwch Facebook, Twitter, Instagram ayb i ddilyn hynt eich ffrindiau. Bydd Skype, Facetime a galwadau ffôn rheolaidd i'ch teulu a'ch ffrindiau yn gwella diwrnod diflas.
 6. Siaradwch â rhywun
  Bydd llawer o bobl yn teimlo'r un fath â chi, mae pawb yn yr un cwch! Cyn i bethau fynd yn ormod i chi, siaradwch â'ch ffrindiau neu eich darlithwyr, neu galwch heibio i Wasanaethau Myfyrwyr i gael cymorth.
 7. Agwedd gadarnhaol
   thumbs up full house michelle no problem np GIF
  Gall fod yn anodd, ond ceisiwch oresgyn yr emosiynau negyddol hynny drwy gadw'n gadarnhaol, yn brysur ac yn siriol. Pryd bynnag byddwch yn isel eich ysbryd, gwyliwch eich hoff ffilm ddigrif neu gosodwch darged i gyflawni rhywbeth newydd bob dydd o'r wythnos.

8.   A chofiwch, os aiff pethau'n wirioneddol anodd, gallwch bob amser neidio ar y trên/coets ac ymweld â nhw!

ELeyshon profile picture

ELeyshon is is an energetic soul who loves netball. A Welsh speaker who loves welsh cakes! A big thank you to Hannah Vincent for proofing these articles and the Welsh translation team for the translations. Diolch. Caraf bel-rwyd a phice'r man. Mawr ddiolch i Hannah Vincent am wirio a'r tim cyfieithu am eu cyfieithiadau. Diolch.
View All Posts

PYNCIAU POBLOGAIDD in Ffordd o fyw