English | Cymraeg

Ffordd o fyw

Gwisgwch eich dillad gorau

By bzellie 14 May 2020

Mae bywyd yn ystod y cyfnod ynysu wedi newid cynifer o bethau inni i gyd ac un peth rwy’n sylwi arno’n fwyfwy wrth i amser fynd yn ei flaen yw fy mod yn gweld eisiau teimlo’n gyffrous am fy mhenwythnos.  Rwy’n dwlu ar yr ymdeimlad hwnnw ar ddydd Gwener wrth wybod fy mod wedi goroesi’r wythnos a bod dau ddiwrnod cyfan o bosibiliadau o’m blaen… mae’n ddiwrnod sydd yn cynnig cyffro, diwrnodau o bosibiliadau ac esgus imi wisgo fy nilladu gorau i fwynhau cymdeithasu a mynd allan a mwynhau bywyd y penwythnos. 

Serch hynny dros y pedair wythnos diwethaf rwyf wedi esgeuluso hyn gan ganiatáu i bron bob dydd gyfuno â’r un nesaf.  Ers y cyfnod ynysu mae cysur ac ymarferoldeb wedi bod yn ffrindiau gorau imi ac rwyf bron wedi bod yn byw mewn dillad hamdden a oedd yn bethau prin cyn y broses hon ond bellach dyma’r peth arferol. Mae llawer ohonom yn dyheu am gael y cyfle i wisgo’n dillad gorau, gwisgo rhywbeth arbennig a gwisgo llond wyneb o golur hyd yn oed. Felly yr wythnos hon byddaf yn ymuno â’r syniad ar-lein llawn hwyl #DressUpFridays a gwisgo fy nillad gorau.

Woman in White Fur Coat Wearing Brown Sunglasses

Mae #DressUpFriday yn gweld pobl o bob oedran, rhyw a hil ar draws y rhyngrwyd yn gwisgo eu dillad mwyaf anhygoel gan deimlo bod ganddynt rywbeth i edrych ymlaen ato. Wedyn bydd pobl yn postio llun o’u gwisgoedd trawiadol ac yn eu rhannu ar-lein ar blatfformau’r cyfryngau cymdeithasol megis Twitter ac Instagram yn ystod  #DressUpFridays https://www.cosmopolitan.com/uk/fashion/style/a32028546/dressupfriday-twitter-best/

Ddydd Gwener hwn rwy’n trefnu coffi rhithwir gyda ffrindiau, wedyn cinio Zoom gyda ffrindiau gyda’r nos i ddathlu pen-blwydd ffrind yn rhithwir oherwydd ni allwn fod gyda’n gilydd yn y cnawd.  Wrth imi ysgrifennu hwn hoffwn i fod gyda’m ffrindiau yn y cnawd ddydd Gwener ond am y tro rydym yn cadw’n ddiogel, yn dilyn yr arweiniad ac yn addasu yn ôl yr angen.

Rwy’n llawn cyffro am ymbincio, cael hwyl a siarad â phobl rwy’n eu caru wrth ymddangos mor arbennig! Felly pwy sydd yn mynd i ymuno â fi?..... Dewch ymlaen, bydd yn hwyl!

Woman Wearing Black and White Long-sleeved Derss

Tynnwch y ffrog lachar honno, chwiliwch am eich crys gorau, newidiwch o’r wisg hamdden,ac  ymunwch â hwyl #DressUpFridays a mwynhewch ymdeimlad dydd Gwener! Gadewch inni wybod beth rydych yn ei wneud drwy droi’n greadigol gyda’r bobl rydych yn ynysu gyda nhw ac anfonwch eich lluniau at Catherine.l.jones@abertawe.ac.uk a byddwn yn postio ychydig ohonynt yr wythnos nesaf ar y cyfryngau cymdeithasol ac yma.

Mwynhewch, cadwch yn ddiogel ac arhoswch gartref!

PYNCIAU POBLOGAIDD in Ffordd o fyw