English | Cymraeg

Llety

Cyngor ar Chwilio am Dŷ

By ELeyshon 25 Nov 2016

Felly, rydych wedi gweld ychydig dai rydych yn eu hoffi yn yr ardal yr hoffech fyw ynddi.

Ond nid yw'n achos syml o edrych ar ychydig luniau pert ar-lein.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn barod ac yn gwybod beth i chwilio amdano pan fyddwch yn mynd i weld tŷ.

Am ragor o wybodaeth, gwyliwch ein fideo, ewch i dudalen Facebook SAS ac ewch i'n gwefan.

ELeyshon profile picture

ELeyshon is is an energetic soul who loves netball. A Welsh speaker who loves welsh cakes! A big thank you to Hannah Vincent for proofing these articles and the Welsh translation team for the translations. Diolch. Caraf bel-rwyd a phice'r man. Mawr ddiolch i Hannah Vincent am wirio a'r tim cyfieithu am eu cyfieithiadau. Diolch.
View All Posts

Topics

, Cyngor,

PYNCIAU POBLOGAIDD in Llety