English | Cymraeg

Campws

Cefnogi Gweithwyr Allweddol

By bzellie 14 Apr 2020

Mae llawer ohonom wedi cael ein taflu gan anferthedd yr argyfwng hwn a sut mae wedi cael effaith ar fywydau pob un ohonom. Mae gadael eich neuaddau preswyl wedi bod yn addasiad enfawr ac yn rhywbeth mae’r Brifysgol yn ei werthfawrogi’n fawr. Rydym yn gwerthfawrogi eich cydweithrediad, eich trugaredd a’ch dealltwriaeth yn ystod yr adeg hon!

Mae cadw myfyrwyr a staff y Brifysgol yn ddiogel yn flaenoriaeth ac rydym yn gwybod eich bod yn deall ac yn gwerthfawrogi hyn, felly diolch i chi!

Man Wearing Blue Scrub Suit and Mask Sitting on Bench

Fel rydych yn gwybod, gofynnwyd i ni fel nifer o sefydliadau AU eraill i gefnogi ymdrech y llywodraeth i fynd i’r afael â’r coronafeirws. Un maes lle cynigir y cymorth hwn yw gwneud llety’r campws ar gael i weithwyr allweddol aros yno rhwng eu shifftiau. Mae hwn yn addasiad enfawr ac nid yw’n rhywbeth y mae’r Brifysgol wedi gorfod ei wneud o’r blaen. I gefnogi cais y llywodraeth, rydym wedi gorfod symud yn gyflym a pharatoi llety ar gyfer y newid enfawr hwn.

Bydd yr holl ystafelloedd sy’n wag ar draws y ddau gampws yn cael eu glanhau ac ar gael i weithwyr allweddol. I wneud hyn, bydd yr holl eiddo a adawyd yn yr ystafelloedd yn cael eu pacio a’u storio’n ddiogel. Rydym yn deall bod hyn yn anarferol ac efallai y byddwch yn teimlo’n rhwystredig neu’n gofidio am hyn, ond byddwn yn ceisio ein gorau i drin eich eitemau â gofal, dilyn proses o dynnu lluniau o eitemau wrth iddynt gael eu pacio a byddant yn cael eu storio’n ddiogel nes i chi ddychwelyd i’r campws.

Os ydych yn breswylydd yn un o neuaddau preswyl ein campysau mae hyn yn berthnasol i chi ac rydym yn gofyn i chi ddarllen y negeseuon diweddaraf gan Andrew Rhodes a’r tîm Gwasanaethau Preswyl. Bydd yr wybodaeth hon yn eich helpu chi ac yn ateb llawer o gwestiynau sydd gennych.

Woman in Blue Shirt Wearing Face Mask

Diolch am eich dealltwriaeth ac am gefnogi ymdrechion y brifysgol ar adeg anarferol a digynsail. Unwaith eto, diolch am gefnogi’r brifysgol a’ch cymuned ar adeg mor heriol. Rydym yn edrych ymlaen at weld diwedd hyn oll a’ch croesawu yn ôl i Abertawe’n fuan!

Cymerwch ofal a byddwch yn ddiogel!

PYNCIAU POBLOGAIDD in Campws