Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

I Agree.

English | Cymraeg

Campws

BywydCampws - Cefnogaeth ym Mhrifysgol Abertawe

By ELeyshon 28 Sep 2016

"Gawn ni weld... rwyf newydd symud i ffwrdd o gartref i'r brifysgol am y tro cyntaf... ble allaf gael cefnogaeth?"

Yn cyflwyno BywydCampws!
Yn cynnig cefnogaeth a chyngor proffesiynol yn y meysydd canlynol:

  • Lles
  • Arian
  • Anableddau
  • Myfyrwyr Rhyngwladol
  • Llesiant

I wylio'r fideo gydag isdeitlau Tsieinëeg, cliciwch yma

ELeyshon

ELeyshon is is an energetic soul who loves netball. A Welsh speaker who loves welsh cakes!
View All Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

I Agree.