English | Cymraeg

Campws

BywydCampws - Cefnogaeth ym Mhrifysgol Abertawe

By ELeyshon 28 Sep 2016

"Gawn ni weld... rwyf newydd symud i ffwrdd o gartref i'r brifysgol am y tro cyntaf... ble allaf gael cefnogaeth?"

Yn cyflwyno BywydCampws!
Yn cynnig cefnogaeth a chyngor proffesiynol yn y meysydd canlynol:

  • Lles (sylwer symudwyd Lles i adeilad Talbot, rhif 8.3 ar y map)
  • Arian
  • Anableddau
  • Myfyrwyr Rhyngwladol
  • Llesiant 

I wylio'r fideo gydag isdeitlau Tsieinëeg, cliciwch yma

ELeyshon profile picture

ELeyshon is is an energetic soul who loves netball. A Welsh speaker who loves welsh cakes! A big thank you to Hannah Vincent for proofing these articles and the Welsh translation team for the translations. Diolch. Caraf bel-rwyd a phice'r man. Mawr ddiolch i Hannah Vincent am wirio a'r tim cyfieithu am eu cyfieithiadau. Diolch.
View All Posts

Topics

BywydCampws, cymorth,

PYNCIAU POBLOGAIDD in Campws