English | Cymraeg

a close up of a computer

Campws

Byddwch Ddiogel Lawrlwythwch yr Ap!

By ELeyshon 26 Oct 2017

Mae gan Brifysgol Abertawe ap am ddim i helpu i dawelu meddyliau staff a myfyrwyr bedwar awr ar hugain.

Mae'n rhaglen am ddim sy'n hawdd ei defnyddio, i'w lawrlwytho i'ch ffôn symudol.

Lawrlwythwch yr ap nawr!

Beth yw SafeZone?

Mae SafeZone yn ap diogelwch personol am ddim sy'n eich cysylltu ar unwaith â staff diogelwch y campws a thîm o ymatebwyr cyntaf drwy eich ffôn symudol.

Pa ardaloedd sydd wedi'u cynnwys?

Ar hyn o bryd, mae tîm staff diogelwch ac ymatebwyr cyntaf Prifysgol Abertawe'n gwasanaethu pob ardal ar Gampws y Bae a Champws Parc Singleton.
Ewch i'r dudalen hon i weld rhestr lawn o'r ardaloedd sydd wedi'u cynnwys.

Sut gallaf gael gafael ar SafeZone?

  1. Ewch i safezoneapp.com a dilynwch y cyfarwyddiadau syml ar gyfer eich dyfais.
  2. Ar ôl i chi lawrlwytho'r ap am ddim, rhowch eich cyfeiriad e-bost, dewiswch Swansea University, yna dilynwch y cyfarwyddiadau ar y sgrîn.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Os oes angen cymorth arnoch, neu i gofrestru lleoliad, dilynwch gyfarwyddiadau syml yr ap ar eich sgrîn.
Ni chewch eich dilyn tan i chi godi rhybudd neu ddewis cofrestru'ch lleoliad!

Lawrlwythwch yr ap nawr!

ELeyshon profile picture

ELeyshon is is an energetic soul who loves netball. A Welsh speaker who loves welsh cakes! A big thank you to Hannah Vincent for proofing these articles and the Welsh translation team for the translations. Diolch. Caraf bel-rwyd a phice'r man. Mawr ddiolch i Hannah Vincent am wirio a'r tim cyfieithu am eu cyfieithiadau. Diolch.
View All Posts

Topics

safezone, diogelwch,

PYNCIAU POBLOGAIDD in Campws