Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

Don't show this message again.

English | Cymraeg

Llety

Arweiniad i Gyfleusterau'r Preswylfeydd

By ELeyshon 28 Jun 2016

Byw ym mhreswylfeydd y Brifysgol? Mae llawer mwy i'ch ystafell na desg a gwely.

Y fideo hwn yw eich arweiniad i gyfleusterau eich preswylfa ar Gampws Parc Singleton. Ewch ar daith gyflym i weld beth sydd ar gael.

ELeyshon

ELeyshon is is an energetic soul who loves netball. A Welsh speaker who loves welsh cakes!
View All Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

Don't show this message again.