Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

Don't show this message again.

English | Cymraeg

Llety

Arweiniad i Gyfleusterau'r Preswylfeydd

By glim 28 Jun 2016

Byw ym mhreswylfeydd y Brifysgol? Mae llawer mwy i'ch ystafell na desg a gwely.

Y fideo hwn yw eich arweiniad i gyfleusterau eich preswylfa ar Gampws Parc Singleton. Ewch ar daith gyflym i weld beth sydd ar gael.

glim

glim is a fierce badminton player, her favourite film is Rocky 4 and she loves her kitten, Sashimi, which means raw fish in Japanese.
View All Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

Don't show this message again.